logo

Kön telefon med cam


Docent Kerstin Sandell, Centrum för Genusvetenskap, Lunds universitet.
Intersektionalitet; är ett analytiskt perspektiv som vill uppmärksamma hur relationer av överordning och underordning skapas och upprätthålls i samspel mellan etnicitet, funktionshinder, klass, kön, religion och sexualitet.
Forskarnätverket Hälsa och Kön är tänkt att utgöra en mötesplats och plattform för initiering av seminarier, forskningsprojekt och forskningsprogram.Ålder; uppnådd levnadslängd, ordlista på svenska sex i ett massagerum sammanställd av, nationella sekretariatet för genusforskning, rFSL:s begreppsordlista.Professor Lars-Christer Hydén, Hälsa och Samhälle, Linköpings universitet.Det innehåller även forskningsteman som t ex mäns och kvinnors sjukdomsföreställningar och hälsobeteende och den professionella sjukvårdens sätt att möta och behandla manliga och kvinnliga patienter.Hälsa och kön är ett forskningsfält som reser många frågor som inte bara handlar om mäns och kvinnors hälsa och sjukdomar och hur de är relaterade till kön.En del transexuella personer byter kön genom hormonbehandlingar och kirurgiska ingrepp.Funktionsnedsättning; definieras i diskrimineringslagen som varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födseln, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå.Eftersom sjukdom och hälsa är avhängigt både kroppsliga, psykologiska, ekonomiska, sociala och kulturella faktorer och tangerar flera olika vetenskapliga ämnen och discipliner är det viktigt med ett tvärvetenskapligt perspektiv.
En viktig målsättning med nätverket är att stödja utvecklingen av ett tvärvetenskapligt perspektiv och bidra till kunskapsproduktionen om hur hälsa och kön påverkar varandra.
HBT; står för homo- och bisexuella samt transpersoner.Funktionshinder; enligt rekommendation från Socialstyrelsens Terminologiråd definieras funktionshinder som en begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen.Our website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.MD Helena Hansson, Socialhögskolan, Lunds universitet.Sexuell läggning; omfattar enligt diskrimineringslagen heterosexuell, homosexuell respektive bisexuell läggning.Transsexuell; person som inte kan identifiera sig med sitt biologiska kön.Trakasserier kan också vara en form av diskriminering.Diskriminering; är ett missgynna en student, en sökande eller anställd genom att behandla henne eller honom på ett sämre sätt än gratis internet chattrum ingen registrering vad högskolan skulle ha behandlat någon annan i en jämförbar situation (direkt diskriminering).Jämställdhet; syftar specifikt på jämlikhet mellan könen.
Det används som en samlingsterm för människor med annan sexualitet eller könsidentitet än den heterosexuella normen och när man diskuterar frågor som rör ickeheterosexuell sexualitet och frågor om könsidentitet.


[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap